Minority report vs DNA

De berichtgeving met betrekking tot een landelijke DNA databank naar aanleiding van de zaal Marianne Vaatstra gaf mij een ongemakkelijk gevoel.

Het idee deed mij ergens denken aan de film Minority Report uit 2002 met in de hoofdrol Tom Cruise.

In deze film gaat het over een toekomst waar men van te voren al weet dat er een misdrijf wordt gepleegd en door wie. De verbindende schakel is hier abusievelijk vertrouwen in een systeem waar er mogelijkheid bestaat tot fouten.

Naast de hiervoor genoemde reden zijn er natuurlijk vraagtekens te plaatsen als we de database drang van Nederlanders in recent historisch perspectief zetten. Aangezien er in Nederland in de tweede wereldoorlog verhoudingsgewijs de meeste joden in heel Europa zijn getransporteerd en dat allemaal omdat wij zondig onze bevolking willen registreren.

Laten we de nieuwe technieken toepassen op specifieke gevallen zonder daarbij de persoonlijke vrijheid van de Nederlandse burger op te offeren.

Wat is er tegen nivellering

Allen zijn wij onderdeel van dezelfde samenleving, allemaal schakels in het geheel.

Hoe kan het dan dat bepaalde groepen zich totaal niet kunnen vinden in de humanistische waarden dat wij alleen deel uitmaken van het geheel.

Samen staan we sterk.

In dit licht zou het principe van de sterkste schouders zullen de zwaarste laten dragen een logisch gevolg moeten zijn.

Blijkbaar viert het individualisme hoogtij. Niemand wil een cent inleveren ook al krijgen we daar een gelijkwaardigere samenleving van.

Groei

Alles is vergankelijk,  dat is wat de natuur ons leert.  Er bestaat naar mijn weten geen zoogdier wat in zijn levensloop onophoudelijke groei kent.

Dit kan je ook betrekken op een mensen leven.  Als een persoon geen limiet stelt aan zijn lichamelijke groei zal deze persoon dik, vadsig en ongezond spoor het leven gaan. Eerst merkt diegene er nog weinig van,  alles is in overvloed en het leven is goed. Totdat de onophoudelijke lichamelijke groei deze persoon gaat tegen weken. Alles zal degene doen om zijn behoefte te bevredigen,  ook al moeten anderen hiervoor het ontgelden. Alles voor de groei.

Waarom kunnen wij dit principe (waar ieder weldenkend mens het over eens zou moeten zijn) niet toepassen op ons economisch systeem. Kunnen wij het aan onze kinderen verantwoorden dat wij ten koste van alles onophoudelijke groei hebben nagestreefd?

Willen we van onze wereld een ongezonde dikzak maken of …………

Maagdelijkheid

Wanneer je al lange tijd een duidelijke mening hebt over bepaalde onderwerpen die het nieuws in ons brave Nederland domineren, moet je op een gegeven moment de keuze maken om dat niet voor jezelf te houden.  Dat zou eigenlijk vrij egoïstisch zijn.

Iedereen zou deelgenoot mogen zijn van de onzin die bij mij de gedachte passeert.

Zoals de titel al verraad ben ik terwijl ik deze worden op papier aan het zetten ben mijn maagdelijkheid aan het verliezen wat betreft het publiceren van je mening op het www, of met andere woorden bloggen

Wel vind ik het verraderlijk, zelf bemerk Ik nu al dat er weinig versperringen zijn om je mening vorm te geven hoe onorthodox deze ook zou mogen zijn.

Om mijn eerste blog af te sluiten houden weer op met een ultieme dooddoener:

de tijd zal het leren…………